Vol 8, No 1 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.26610/metasastra.2015.v8i1

Tersedia secara daring sejak 10 Maret 2016

Table of Contents

PREFACE

| Abstract views: 64 | PNG views: 122
PNG
| Abstract views: 103 | PDF views: 103
PDF
| Abstract views: 183 | PDF views: 359
PDF
| Abstract views: 155 | PDF views: 167
PDF

Articles

Dyah Eko Hapsari, Rosana Hariyanti
| Abstract views: 370 | PDF views: 305
PDF
1-16
I Wayan Nitayadnya
| Abstract views: 500 | PDF views: 288
PDF
17-30
Nazurty Nazurty
| Abstract views: 262 | PDF views: 179
PDF
31-46
Nining Nur Alaini
| Abstract views: 362 | PDF views: 316
PDF
47-60
Nita Nurhayati, Aquarini Priyatna, Lina Meilinawati Rahayu
| Abstract views: 432 | PDF views: 375
PDF
61-76
Nur Seha, Ovi Soviaty Rivay
| Abstract views: 273 | PDF views: 279
PDF
77-90
Okky Dwi Hapitta, Yati Aksa, Safrina Noorman
| Abstract views: 218 | PDF views: 184
PDF
91-104
Sarip Hidayat
| Abstract views: 330 | PDF views: 355
PDF
104-120
Syaifuddin Gani
| Abstract views: 276 | PDF views: 216
PDF
121-138
Ummu Fatimah Ria Lestari
| Abstract views: 1031 | PDF views: 636
PDF
139-154

BOOK REVIEW

RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI” RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI”
 
| Abstract views: 323 | PDF views: 267
PDF
155-160

PANDUAN PENULIS

| Abstract views: 80 | PDF views: 83
PDF