Vol 8, No 1 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.26610/metasastra.2015.v8i1

Tersedia secara daring sejak 10 Maret 2016

Table of Contents

PREFACE

| Abstract views: 63 | PNG views: 102
PNG
| Abstract views: 72 | PDF views: 92
PDF
| Abstract views: 127 | PDF views: 330
PDF
| Abstract views: 115 | PDF views: 131
PDF

Articles

Dyah Eko Hapsari, Rosana Hariyanti
| Abstract views: 309 | PDF views: 250
PDF
1-16
I Wayan Nitayadnya
| Abstract views: 363 | PDF views: 199
PDF
17-30
Nazurty Nazurty
| Abstract views: 200 | PDF views: 144
PDF
31-46
Nining Nur Alaini
| Abstract views: 295 | PDF views: 275
PDF
47-60
Nita Nurhayati, Aquarini Priyatna, Lina Meilinawati Rahayu
| Abstract views: 339 | PDF views: 314
PDF
61-76
Nur Seha, Ovi Soviaty Rivay
| Abstract views: 223 | PDF views: 223
PDF
77-90
Okky Dwi Hapitta, Yati Aksa, Safrina Noorman
| Abstract views: 164 | PDF views: 144
PDF
91-104
Sarip Hidayat
| Abstract views: 234 | PDF views: 249
PDF
104-120
Syaifuddin Gani
| Abstract views: 228 | PDF views: 174
PDF
121-138
Ummu Fatimah Ria Lestari
| Abstract views: 762 | PDF views: 518
PDF
139-154

BOOK REVIEW

RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI” RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI”
 
| Abstract views: 215 | PDF views: 199
PDF
155-160

PANDUAN PENULIS

| Abstract views: 55 | PDF views: 70
PDF