Vol 8, No 1 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.26610/metasastra.2015.v8i1

Tersedia secara daring sejak 10 Maret 2016

Table of Contents

PREFACE

| Abstract views: 64 | PNG views: 116
PNG
| Abstract views: 100 | PDF views: 101
PDF
| Abstract views: 173 | PDF views: 344
PDF
| Abstract views: 145 | PDF views: 158
PDF

Articles

Dyah Eko Hapsari, Rosana Hariyanti
| Abstract views: 354 | PDF views: 295
PDF
1-16
I Wayan Nitayadnya
| Abstract views: 461 | PDF views: 257
PDF
17-30
Nazurty Nazurty
| Abstract views: 247 | PDF views: 173
PDF
31-46
Nining Nur Alaini
| Abstract views: 346 | PDF views: 310
PDF
47-60
Nita Nurhayati, Aquarini Priyatna, Lina Meilinawati Rahayu
| Abstract views: 399 | PDF views: 356
PDF
61-76
Nur Seha, Ovi Soviaty Rivay
| Abstract views: 252 | PDF views: 270
PDF
77-90
Okky Dwi Hapitta, Yati Aksa, Safrina Noorman
| Abstract views: 203 | PDF views: 172
PDF
91-104
Sarip Hidayat
| Abstract views: 310 | PDF views: 330
PDF
104-120
Syaifuddin Gani
| Abstract views: 261 | PDF views: 204
PDF
121-138
Ummu Fatimah Ria Lestari
| Abstract views: 939 | PDF views: 608
PDF
139-154

BOOK REVIEW

RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI” RESENSI BUKU: “PEREMPUAN YANG MERESISTENSI BUDAYA PATRIARKI”
 
| Abstract views: 296 | PDF views: 248
PDF
155-160

PANDUAN PENULIS

| Abstract views: 78 | PDF views: 79
PDF